;" /> " />

PH HOME (MR PHƯƠNG) - QUẬN 4 - VẢI NỘI THẤT AN HUY

PH HOME (MR PHƯƠNG) - QUẬN 4 - VẢI NỘI THẤT AN HUY

PH HOME (MR PHƯƠNG) - QUẬN 4 - VẢI NỘI THẤT AN HUY

PH HOME (MR PHƯƠNG) - QUẬN 4 - VẢI NỘI THẤT AN HUY

PH HOME (MR PHƯƠNG) - QUẬN 4 - VẢI NỘI THẤT AN HUY
PH HOME (MR PHƯƠNG) - QUẬN 4 - VẢI NỘI THẤT AN HUY
Thi công
Hoàn thành
Thời gian thiết kế:
Dự toán chi phí

PH HOME (MR PHƯƠNG) - QUẬN 4

Là công trình đầu tiên thi công sau 03 tháng lock down vì dịch Covid, đây có lẽ là công trình mang nhiều cảm xúc nhất. Vốn dĩ là một khách hàng rất sành và có gu, nhiệm vụ của An Huy là thể hiện thật tốt theo đúng ý tưởng của CĐT, và cuối cùng, An Huy đã nhận được sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng.